منشوری که فقط مخاطب داخلی ندارد
حقوق شهروندی شعاری پوپولیستی یا متنی اجرایی؛
منشوری که فقط مخاطب داخلی ندارد

مخاطب اصلی منشور حقوق شهروندی، افکار عمومی و مردم ایران نیستند. روحانی خوب می‌داند که در ماه‌های آتی و با مستقر شدن دولت ترامپ، فشارها بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد و او که در این سه سال از قدرت درون‌زا و فرصت‌های داخلی غافل بوده است، در این زمان کوتاه باقی‌مانده برای رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد جو مثبت در بین مردم نسبت‌به عملکرد دولت خود، باز باید امید به گشایش و کمک‌‌های اقتصادی خارجی ببندد.

خوش رقصی ابتذال و بی اخلاقی در سایه انفعال دولت
ایراد دولت به یک قانون
خوش رقصی ابتذال و بی اخلاقی در سایه انفعال دولت

اوایل تابستان سال ۹۰ اتفاقی افتاد که خون مردم مومن را به جوش آورد تا جایی که مجلس شورای اسلامی را مجبور کرد قانون حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر در کشور تصویب شود.

انتظار