نقطه رخنه در نظام را بشناسیم/ مسئولین به وعده‌های خود عمل کنند
نقطه رخنه در نظام را بشناسیم/ مسئولین به وعده‌های خود عمل کنند

ازغدی گفت: مسئولین باید حواسشان باشد که هر دولت و مجلس نسبت به وعده‌ای که به مردم داده است باید مسئول باشد و پای وعده‌ها بایستد چرا که نظام وعده داده است، حتی اگر این وعده در دولت‌های قبلی داده شده باشد مسئولین فعلی باید پاسخگو باشند.

رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در نماز سیاسی عبادی جمعه
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در نماز سیاسی عبادی جمعه

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور از مردم نمازگزار نماز عبادی – سیاسی جمعه خواست، ندای ملت ایران را به گوش ریاست قوه قضاییه برساند و علاوه بر اعلام حمایت خود از دستگاه قضا خواستار اجرای عدالت در مورد پرونده آقازاده معروف شوند.

انتظار