امام خامنه ای خطاب به سهل اندیشان:  آیا تاریخ را اینگونه می‌فهمید و زندگی ائمه را اینگونه تحلیل می کنید؟
امام خامنه ای خطاب به سهل اندیشان: آیا تاریخ را اینگونه می‌فهمید و زندگی ائمه را اینگونه تحلیل می کنید؟

  رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه (۱۳۹۴/۷/۱۵): میگویند چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید در حالیکه امیرالمومنین با زبیر و امام حسین با عمرسعد مذاکره کرد، امیرالمومنین و امام حسین در حرف زدن با زبیر و ابن‌سعد به آنها نهیب زدند و آنها را نصیحت کردند، بحث مذاکره […]

انتظار