«هری پاتر و بچه طلسم شده» منتشر می‌شود
«هری پاتر و بچه طلسم شده» منتشر می‌شود

اگرچه جی کی رولینگ سال هاست که مجموعه «هری پاتر» را به پایان برده اما خودش هم خیلی خوب می داند که نمی تواند آن را کنار بگذارد.

انتظار