انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به مرحله تدوین رسید
به کارگردانی هادی محمدیان
انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به مرحله تدوین رسید

سینماپرس: تدوینگر انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم»، انیمیشن سینمایی «فیلشاه» را نیز تدوین خواهد کرد.

انتظار