با 1+5 در کاخی مذاکره کردیم که صدام دستور اشغال خرمشهر را داده بود
سعید جلیلی در خرمشهر:
با 1+5 در کاخی مذاکره کردیم که صدام دستور اشغال خرمشهر را داده بود

جلیلی که به مناسبت سوم خرداد، روز مقاومت و پایداری، به خرمشهر سفر کرده بود، در گام نخست سفر خود، با حجت الاسلام سید نبی موسوی، امام جمعه این شهر دیدار کرد.

انتظار