ویژه‌نامه حلقه‎وصل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب منتشر شد؛
ویژه‌نامه حلقه‎وصل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب منتشر شد؛

«چرا انقلاب کردیم» و «چه به دست آوردیم» در شماره ۶۷ حلقه وصل به گزارش سراج هشت، ماهنامه حلقه‎وصل به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به‌صورت ویژه دستاوردهای مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران از بهمن ۵۷ تا بهمن ۹۷ را تشریح کرده است. شماره ۶۷ حلقه‎وصل مخاطب را با دستاوردهای واقعی انقلاب اسلامی […]

انتظار