طرح اعزام سخنرانان بین‌المللی به مراسم‌های ۴۰سالگی انقلاب*
طرح اعزام سخنرانان بین‌المللی به مراسم‌های ۴۰سالگی انقلاب*

طرح اعزام سخنرانان بین‌المللی به مراسم‌های ۴۰سالگی انقلاب انقلاب جهانی خمینی(ره)، سفیران جهانی انقلاب از ۲۰ دی تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تلفن هماهنگی: ۰۹۱۲۲۵۳۹۸۹۱ #اعزام_سخنران #انقلاب_اسلامی #چهل_سالگی

انتظار