شکوه «موج فرهنگ» در دریای پرتلاطم تهاجم/ کارآمد در ترویج فرهنگ و هنر عاشورایی
شکوه «موج فرهنگ» در دریای پرتلاطم تهاجم/ کارآمد در ترویج فرهنگ و هنر عاشورایی

  شکوه «موج فرهنگ» در دریای پرتلاطم تهاجم/ کارآمد در ترویج فرهنگ و هنر عاشورایی مدیر مؤسسه «موج فرهنگ» سمنان ضمن اشاره به عضویت اصلی و افتخاری ۳۰۰ نوجوان و جوان طی فعالیت این مؤسسه گفت: «موج فرهنگ» یکی از سازمان های مردم نهاد فعال و پویای استان سمنان در ترویج فرهنگ و هنر عاشورایی […]

انتظار