جدول | ۶ توصیه رهبر انقلاب به دولت یازدهم در ۱۹ دی ۹۳
جدول | ۶ توصیه رهبر انقلاب به دولت یازدهم در ۱۹ دی ۹۳

امروز آن چیزى که لازم است براى ملّت ما، اوّلاً اتّحاد و اتّفاق ملّى است. دودسته کردن مردم، جدا کردن مردم، شعارهاى تفرقه‌انگیز دادن میان مردم – به هر عنوانى – خطا است؛ این بر ضدّ منافع ملّت ایران و بر ضدّ آرمانهاى ملّت ایران است.

انتظار