مگر امام حسین تا آخرین لحظه از هدایت شمر هم ناامید شد؟
بررسی گفتمان های رایج در شبکه های اجتماعی مجازی؛
مگر امام حسین تا آخرین لحظه از هدایت شمر هم ناامید شد؟

امروز در شبکه های اجتماعی مجازی سه رویکرد در دستور کار بچه های انقلاب قرار گرفته است که بعضاً در خصوص این روش ها بحث های داغی صورت می گیرد.

آغازی برای نفوذ یک گفتمان / مروری بر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
آغازی برای نفوذ یک گفتمان / مروری بر پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

انتشار پیام غیرمنتظره و مبتکرانه رهبری معظم انقلاب اسلامی حاوی نکات هوشمندانه‌ای بوده که قابل تأمل و توجه می‌باشد. لذا در سه سطحِ نشانه‌ها ، تحلیل محتوا و تأثیرات(تحلیل گفتمانی) به پیام مذکور می‌پردازیم.

انتظار