این هم رفراندوم / یادداشت روز از حسین شریعتمداری در کیهان
این هم رفراندوم / یادداشت روز از حسین شریعتمداری در کیهان

«برتولت برشت» می‌گفت «می‌توان برای یک‌بار به همه دروغ گفت و می‌شود برای همیشه به یک نفر دروغ گفت، اما نمی‌شود برای همیشه به همه دروغ گفت.». اشاره برتولت برشت به این واقعیت در شرایط خاص دوران حیات وی (۱۸۹۸ تا ۱۹۵۶) یعنی نزدیک به ۶۰ سال قبل بوده است .

انتظار