سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد
کوشکی در نشست سینما انقلاب:
سینمای ما نسبت به یک فقیر شرافتمند احساس مسئولیت ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پنجمین روز از هم‌اندیشی سینما انقلاب گفت: سینمای ما نسبت به یک آدم فقیر و البته شرافتمند احساس مسئولیت نمی‌کند و او را نشان نمی‌دهد.

پرداختن به حاشیه‌ها نماد عدم عقلانیت و علاقه به کشور است
فقدان اراده برای حل مشکلات است؛
پرداختن به حاشیه‌ها نماد عدم عقلانیت و علاقه به کشور است

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌گوید: پرداختن به مسایلی که اولویت جامعه نیستند، نماد عدم عقلانیت یا عدم علاقه به کشور و جامعه و یا نماد فقدان اراده برای حل مشکلات کشور است.

انتظار