بازی رایانه‌ای «سال‌های سیاه»؛ روایت کودتای ۲۸ مرداد
بازی رایانه‌ای «سال‌های سیاه»؛ روایت کودتای ۲۸ مرداد

بازی رایانه‌ای «سالهای سیاه» که از مضمونی تاریخی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است با پایان مراحل تولید، تابستان امسال وارد بازار گیم می‌شود.

انتظار