پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار متمرکز بر ایده های انقلاب و بصیرت
لزوم حمایت مجلس و دولت از جشنواره مردمی فیلم عمار؛
پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار متمرکز بر ایده های انقلاب و بصیرت

جعفرپور: تمرکز بر ایده های انقلاب اسلامی و موضوع مهمی چون بصیرت در ارزشها و اصول نظام با نگاه هنر و مخصوصا فیلم از سالیان گذشته دغدغه مردم بود و جشنواره عمار به این آرمان پاسخ داد.

انتظار