کلاس کلیپ سازی دوره آموزشی شهید خوش سیرت آغاز شد
هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر؛
کلاس کلیپ سازی دوره آموزشی شهید خوش سیرت آغاز شد

هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر، دوره آموزشی اصول رسانه با عنوان دوره شهید خوش سیرت، با برگزاری کلاس های کلیپ سازی، آغاز شد.

انتظار