آشوب ۲۵ بهمن چگونه طراحی شد
آشوب ۲۵ بهمن چگونه طراحی شد

مسیر حرکت و شعارهای آشوب ۲۵ بهمن ۸۹ هم‌زمان با دعوت موسوی و کروبی، در تارنمای وزارت خارجه اسرائیل اعلام شده بود و به همین دلیل موجی از نفرت عمومی علیه سران فتنه ایجاد کرد.

انتظار