نوای حزن‌انگیز «کرنی‌نوازی» در سومین شب ماه محرم در شفت
به همت هیئت عشاق الحسین(ع) شفت؛
نوای حزن‌انگیز «کرنی‌نوازی» در سومین شب ماه محرم در شفت

«کرنی‌نوازی» یکی از سازهای بادی سنتی شفت در ماه محرم است که تنها با عمل دم و بازدم نوازنده از آن صدا حاصل می‌شود و نوای حزن‌انگیز آن شنونده را منقلب می‌کند.

انتظار