در فتنه ۸۸ هاشمی واسطه ارتباط شورا با موسوی بود
در فتنه ۸۸ هاشمی واسطه ارتباط شورا با موسوی بود

استاد حقوق دانشگاه تهران و سخنگوی سابق شورای نگهبان ضمن بیان دلایل قانونی حصر سران داخلی فتنه می‌گوید: حصر فعلی طبق قانون اساسی هیچ ایرادی ندارد و در عین حال “مجازات همچنان باقی است”

انتظار