حضور فعالان فرهنگی در مساجد رشت سابقه دیرینه دارد
حضور فعالان فرهنگی در مساجد رشت سابقه دیرینه دارد

  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی رشت: حضور فعالان فرهنگی در مساجد رشت سابقه دیرینه دارد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی رشت با ابراز خرسندی از رویش جوانان در مساجد گفت: حضور فعالان فرهنگی در مساجد سابقه دیرینه دارد و این جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که این جایگاه متأثر از تعالیم اسلام است.   به […]

انتظار