ذائقه‎ی مخاطب تغییر کرده است/ استقبال بیش از پیش‎بینی‎های ماست
ذائقه‎ی مخاطب تغییر کرده است/ استقبال بیش از پیش‎بینی‎های ماست

  محسن دریالعل مدیرعامل انتشارات «روایت فتح» ذائقه‎ی مخاطب تغییر کرده است/ استقبال بیش از پیش‎بینی‎های ماست   محسن دریالعل مدیرعامل انتشارات «روایت فتح» گفت: تنوع ویترین امسال ما خیلی زیاد شده است. ویترین ما در سال‎های گذشته تقریبا یک دست بود ولی امسال تنوع خوبی در بین کتاب‎های روایت فتح مشاهده می‎کنیم و برای […]

انتظار