کتاب «می مانیم و خاطره می شویم» در گیلان منتشر شد
کتاب «می مانیم و خاطره می شویم» در گیلان منتشر شد

کتاب «می مانیم و خاطره می شویم» خاطرات شفاهی شمس‌علی قاسمی، از آزادگان شهرستان سیاهکل منتشر شد.

انتظار