معرفی کتاب “جشن تکلیف در مدرسه اسلام”
معرفی کتاب “جشن تکلیف در مدرسه اسلام”

کتاب جشن تکلیف در مدرسه اسلام قالب : داستان نویسنده :محمود جویباری ناشر : دفترپژوهشهای فرهنگی مناسب برای مکان ها : مدرسه ی ابتدایی – سه ساله دوم / رسانه های محیطی / نهاد های عمومی / اماکن عمومی / مکان های خانگی / مناسب برای جنسیت : زن / مناسب برای رده ی سنی […]

انتظار