انتظار سازنده و انتظار ویرانگر!/ نگاه استاد مطهری به مساله انتظار
انتظار سازنده و انتظار ویرانگر!/ نگاه استاد مطهری به مساله انتظار

  معرفی کتاب؛ انتظار سازنده و انتظار ویرانگر!/ نگاه استاد مطهری به مساله انتظار     این کتاب که مجموعا دو بخش غیر مرتبط با یکدیگر است ، بخش یکم آن‏ با همین عنوان ابتدا به صورت مقاله ‏ای کوتاه و مختصر در یک نشریه دینی‏ در تهران منتشر شد و سپس مطالبی بر آن […]

انتظار