راهبردهای سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت بیانات امام خامنه ای
راهبردهای سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت بیانات امام خامنه ای

کتابچه ذیل راهبردی با محوریت بیانات امام خامنه ای و برخی علما با موضوع سبک زندگی ایرانی-اسلامی، بصورت مختصر و مفید، ویژه نوجوان و جوانان و به صورت تمام رنگی توسط کانون فرهنگی معبر گرداوری شده.

انتظار