اکران فیلم های جشنواره عمار در مسجد ثاراللهی/کانون فرهنگی ثارالله رشت
اکران فیلم های جشنواره عمار در مسجد ثاراللهی/کانون فرهنگی ثارالله رشت

اکران فیلم های جشنواره عمار در مسجد ثاراللهی(کانون فرهنگی ثارالله رشت) انجام پذیرفت.

انتظار