۹۰ درصد بازار نوشت افزار در سیطره شرک و دوستان
۹۰ درصد بازار نوشت افزار در سیطره شرک و دوستان

بر اساس آمار از کل کاراکترهایی که در بازار نوشت‌افزار ایران وجود دارد، ۹۰ درصد به مفاهیم و کاراکترهای غربی اختصاص دارد و ۱۰ درصد کاراکترها در اختیار مفاهیم ایرانی اسلامی و بومی هستند. در مرحله‌ای قرار داریم که مخاطب از طراحی، شخصیت و کالاهای ایرانی رضایت دارد و از آن حمایت می‌کند. به جرأت […]

انتظار