زنان ایرانی، درها را به روی کالاهای خارجی ببندند
زنان ایرانی، درها را به روی کالاهای خارجی ببندند

رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس گفت: زنان به عنوان طلایه داران اقتصاد مقاومتی می توانند با تدبیر و اتخاذ الگوی مصرف مبتنی بر آموزه های دینی گام موثری در این زمینه بردارند.

انتظار