حجت الاسلام کاشانی | بازشناسی مردم کوفه و شباهت با دوران ما
حجت الاسلام کاشانی | بازشناسی مردم کوفه و شباهت با دوران ما

سخنرانی بسیار مهم حجت الاسلام کاشانی درباره شناخت مردم کوفه و شباهت آن با دوران ما؛ و دلایل و ریشه انحرافات فکری سکولارها درباره هدف قیام امام حسین علیه السلام از گذشته تا امروز

انتظار