باید با کاری قوی و منسجم فرهنگی صداهای مخالف را خاموش کنیم
مدیر نشر برادری خطاب به فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی:
باید با کاری قوی و منسجم فرهنگی صداهای مخالف را خاموش کنیم

احمد برادری گفت: افراد فرهنگی و به ویژه وابسته به جبهه انقلاب فرهنگی باید بسیار قوی تر و محکم تر نسبت به گذشته در عرصه های مختلف فعالیت کنند.

انتظار