جلسه فعالان اردوهای جهادی دانشگاه‌های گیلان برگزار شد
جلسه فعالان اردوهای جهادی دانشگاه‌های گیلان برگزار شد

کامیار مهدی پور، مسئول سازمان بسیج دانشجویی گیلان امروز در جلسه هماهنگی فعالان اردوهای جهادی دانشگاه‌های گیلان با معاون عمرانی استانداری، مطالبی را در رابطه با اهمیت اردوهای جهادی و حمایت مسئولین از گروه ها و حمایت ویژه از جهادگران مطالبی را مطرح کرد.

انتظار