چگونه ما شویم؟!
چگونه ما شویم؟!

بالاخره پس از چند بار تماس تلفنی و موبایلی! بنا بود هر سه آنها گردهم آمده باشند البته اینکه مصاحبه همزمان و در حضور بقیه باشد پیشنهاد فضائلی بود. این جلسه را هم خود درخشان هماهنگ کرده بود…

اصول کار تشکیلانی از زبان شهید گمار
اصول کار تشکیلانی از زبان شهید گمار

اصول کار تشکیلانی از زبان شهید گمار وحید رحیمی اشاره: شاید گرفتن نسخه از دکتری که خود به نسخه تجویزیش عمل کرده است عاقلانه ترین راه باشد. وصیت نامه شهید کاظم گمار برای بچه هایی که می خواهند کار تشکیلاتی بکنند می تواند راه گشا باشد. خدا کند که بتوانیم عمل کنیم و فقط حرف […]

اخلاق کار تشکیلاتی – خیمه احباب۳ | جلسه سوم: اهمیت کار تشکیلاتی (۲)
اخلاق کار تشکیلاتی – خیمه احباب۳ | جلسه سوم: اهمیت کار تشکیلاتی (۲)

اخلاق کار تشکیلاتی – خیمه احباب۳ | جلسه سوم: اهمیت کار تشکیلاتی(۲) | صوت خلاصه جلسه سوم و متن آن را در ادامه می توانید دانلود نمایید.

دانلود جزوه آموزش تشکیلات اسلامی از دکتر عرب اسدی
دانلود جزوه آموزش تشکیلات اسلامی از دکتر عرب اسدی

جزوه پیش رو، خلاصه ای از مباحث مطروحه در هفت جلسه ی «آموزش تشکیلات اسلامی» است که توسط «استاد دکتر عرب اسدی» با رویکرد ویژه جبهه سازی ارائه شده است.

ارزیابی عملکرد به روش یک کودک هوشمند
من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم!
ارزیابی عملکرد به روش یک کودک هوشمند

من فقط داشتم عملکردم را می سنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار می کند!

انتظار