ثمرات تشکیلاتی یاد مرگ در تربیت کارگزار اسلامی
ثمرات تشکیلاتی یاد مرگ در تربیت کارگزار اسلامی

هیچ از خودتان پرسیدید چرا مقام معظم رهبری روز گذشته (۲تیر۹۴)، در دیدار مسئولین نظام، ابتدا بر یاد مرگ و ثمرات آن تأکید کرده اند؟ ثمرات فراوان یاد مرگ بر مسئولین به قدری است که امیرالمومنین در مسند حکومت دائم از آن یاد می کند و به حق جا دارد محققین در این زمینه کار کنند…

انتظار