کارگاه تخصصی تشکیلاتی هیأتهای مذهبی شهرستان ماسال برگزار شد
به همت هیأت روضه الحسین(ع)؛
کارگاه تخصصی تشکیلاتی هیأتهای مذهبی شهرستان ماسال برگزار شد

اولین کارگاه تخصصی آموزشی و تشکیلاتی هیأتهای مذهبی شهرستان ماسال با عنوان طرح سردار شهید قسمت شیرازی در سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش ماسال برگزار شد.

انتظار