کارگاه طراحی پوستر عاشورایی برگزار می شود
کارگاه طراحی پوستر عاشورایی برگزار می شود

کارگاه طراحی پوستر عاشورایی با حضور «شیخ‌رضایی» در رشت برگزار می‌شود به گزارش سراج هشت، کارگاه طراحی پوستر عاشورایی با حضور محمدصابر شیخ‌رضایی و با هدف ارتقای سطح کیفی طراحی و تولید پوستر، در رشت برگزار می‌شود. دبیر برگزاری این کارگاه اظهار کرد: تلفیق هنر و مذهب و کارکرد آن و قدرت تأثیرگذاری هنر بر […]

انتظار