برنامه مجموعه های مذهبی گیلان برای برخورد با عوامل ترویج فساد
برنامه مجموعه های مذهبی گیلان برای برخورد با عوامل ترویج فساد

جلسه هم اندیشی هیئت ها و تشکلهای فرهنگی و مذهبی شهرستان رشت با هدف طراحی راهکارهای عملی و در عین حال قانونی برای جلوگیری از اشاعه فساد در سطح جامعه برگزار شد.

انتظار