فراخوان جمع آوری اطلاعات چندرسانه ای شهید حامد کوچک زاده
فراخوان جمع آوری اطلاعات چندرسانه ای شهید حامد کوچک زاده

گروه بعثت ۲۷ در حال ساخت فیلم مستند شهید حامد کوچک زاده می باشد لذا از تمامی عزیزانی که فیلم و یا عکسی از شهید در اختیار دارند خواهشمند است به شماره تلگرام ۰۹۱۱۶۱۶۵۵۲۵ و یا پست الکترونیکی amir313nasiri@gmail.com ارسال نمایند.

انتظار