هدف از انتشار تصاویر قمه زنی شیعیان محبوب نشان دادن وهابیت است
هدف از انتشار تصاویر قمه زنی شیعیان محبوب نشان دادن وهابیت است

سیمای شیعه با عکس های قمه زنی به عنوان افرادی عجیب و غریب معرفی می شوند تا سایت های مروّج وهابی گری با گل و بلبل و توجه به نماز جماعت به جامعه جهانی معرفی می شوند.

وهابیت دشمن توحید و مروج شرک در دنیاست
آیت‌الله احمد عابدی:
وهابیت دشمن توحید و مروج شرک در دنیاست

رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وهابیت را دشمن توحید و مروج شرک در دنیا دانست و گفت: وهابی‌ها همه آثار به جای مانده از دوران پیامبر اکرم(ص) را تخریب می‌کنند.

انتظار