دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا با رهبر انقلاب
دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا با رهبر انقلاب

رهبر انقلاب همچنین کاهش عجیب قیمت نفت در یک مدت کوتاه را حرکتی سیاسی و غیر اقتصادی خواندند و افزودند: دشمنان مشترک ما از نفت بعنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌کنند و قطعاً در این کاهش شدید قیمت نفت نقش دارند / هوگو چاوز دوست خوب ایران بود.

انتظار