انتقاد شدید بذرپاش از روش های تبعیض آمیز هیئت نظارت
انتقاد شدید بذرپاش از روش های تبعیض آمیز هیئت نظارت

صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز با بیان اینکه به بهانه مصوبه شورای امنیت ملی که به دست رسانه‌ها نرسیده، با برخی مطبوعات برخود می‌کنند، گفت: روش‌های تبعیض آمیز هیأت نظارت برمطبوعات آشکار است.

انتظار