معرفی آثار برگزیده و راه یافته به نمایشگاه اولین فراخوان هنر فاطمی
معرفی آثار برگزیده و راه یافته به نمایشگاه اولین فراخوان هنر فاطمی

دبیر اولین دوره فراخوان گرافیک هنر فاطمی، جزئیات نحوه داوری‌ آثار ، اسامی افراد برگزیده، شایسته تقدیر و راه یافته به نمایشگاه را اعلام کرد.

انتظار