با برهان می‌گویم که جمهوری اسلامی یک نظام مهدوی است
با برهان می‌گویم که جمهوری اسلامی یک نظام مهدوی است

صبح امروز نخستین همایش ملی نویسندگان و ناشران مهدوی در فرهنگسرای گلستان برگزار شد. آیت الله قرهی یکی از سخنران‌های این مراسم بود.

انتظار