معرفی ۱۳ کتاب و نشریه با موضوع تشکل های فرهنگی و فعالیت های جمعی + دانلود
معرفی ۱۳ کتاب و نشریه با موضوع تشکل های فرهنگی و فعالیت های جمعی + دانلود

اگر دغدغه کار فرهنگی داشته باشید و مدتی هم به صورت خودجوش فعالیتی داشته اید، کم کم به این نتیجه می رسید که یک دست صدا ندارد و باید فعالیت های فرهنگی را به صورت جمعی و سازماندهی شده انجام داد، یعنی کار را تشکیلاتی کرد.

نشریه حماسه ۹دی
نشریه حماسه ۹دی

نشریه حماسه ۹دی در سایز برگه A4 و به صورت پشت و رو طراحی شده است.

انتظار