مردم ما به خاطر نون نخوردن کشور نمی فروشند
نوباوه در عمارلو:
مردم ما به خاطر نون نخوردن کشور نمی فروشند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: دشمن باید بداند که اگر روزی فرا برسد همین مو ژل زده ها هستند و شلوار جین پوش ها هستند که در صحنه حاضر می شوند.

انتظار