نام نوشت فیلم «محمد(ص)»‌ +عکس
نام نوشت فیلم «محمد(ص)»‌ +عکس

در نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی «محمد(ص)» از نام نوشت این فیلم رونمایی شد.

انتظار