پوستر | من حضرت مسیح را دوست دارم
به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)
پوستر | من حضرت مسیح را دوست دارم

بر تو سلام میکنم و بر خودم در روزی که به دنیا آمدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده و جاوید به اقتدای فرزندی از پاکان ظهور خواهم نمود.

انتظار