پاسخ به توهین تجزیه طلبی حسین دهباشی به سردارجنگل روحانی شهید میرزا کوچک خان
پاسخ به توهین تجزیه طلبی حسین دهباشی به سردارجنگل روحانی شهید میرزا کوچک خان

مرتضی عبداللهی حسین دهباشی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلب زیر را به همراه تصاویری که در ادامه می آید منتشر کرد و در آن توهینهای آشکاری به روحانی شهید میرزا کوچک جنگلی داشت که به قسمتی از آن، جوابی کوتاه می دهم: در ابتدا متن یادداشت حسین دهباشی را ببینید و پیشاپیش از […]

انتظار