سوء استفاده از همایش میرزای جنگلی | علی مطهری وکیل اصحاب فتنه شده است
سوء استفاده از همایش میرزای جنگلی | علی مطهری وکیل اصحاب فتنه شده است

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی با اشاره به جولان باندبازی سیاسی از سوی جناح ها در همایش میرزا کوچک جنگلی، گفت: علی مطهری وکیل و مدعی العموم اصحاب فتنه شده است.

انتظار