نظام تربیتی اسلام، نظام مسجد محور است
نظام تربیتی اسلام، نظام مسجد محور است

تنها چاره ای که الان هست اینه که باید زمینه ای برقرار کنیم مساجد برگردند به جایگاه اصلی که اسلام برایشان مشخص کرده است.

انتظار