آیا دین با شادی مخالف است؟
آیا دین با شادی مخالف است؟

  ان روی سکه جشن های نیمه شعبان؛ آیا دین با شادی مخالف است؟   آیا دین با شادی مخالف است؟ آیا شادی با رعایت ارزشها ممکن نیست؟ این دو سوالی است که پاسخ منفی مشخصی میتوان به آن داد. ولی این مسئولین فرهنگی ذیربط هستند که در دوران جمهوری اسلامی باید توجه خاصی به […]

انتظار